Благодаря ти!
Ние ще се свържем с вас.
Попитайте експерт
Ако сте изправени пред задачата да внедрите система за управление на производството или искате да получите допълнителни материали, ние ще се радваме да ви помогнем.
С натискането на бутона “изпращане”
приемете условита на Политика за поверителност
Регистрирам
С натискането на бутона “изпращане”
приемете условита на Политика за поверителност

Infor d/EPM

Infor d/EPM – Infor Dynamic Enterprise Performance Management – e обеднияваща платформа за интеграция, която консолидира оперативни и финансови данни за отчитане, управеление на бюджета, планиране и анализ.

Проектиран е според най-добрите финансови практики, d/EPM осигурява страхотно потребителсно изживяване и е тясно интегриран с ЕRP приложения.

Infor d/EPM отговаря на нуждите на финансовия директо при управлението на текущи и стратегически задачи, подобрява качеството на бизнес решенията и фарантира, че управелението на бизнеса се основава на надеждни данни, които дават пълна картина на операциите на цялото предприятение.

Бюджет и планиране

 • Поддръжка на всякакви счетоводни системи (US, GAAP, IFRS)
 • Универсална поддръжка за всеки сметкоплан
 • Възможност за разработване на нова версия на бюджета от по-ниско ниво без привлизанв на ИТ специалисти
 • Мултивалута и множество обменни курсове
 • Мощен и лесен за използване инструмент за моделиране
 • Възможности за планиране на “сценарий “Ами ако” с неограничени версии
 • Гъвкави инструменти зац самостоятелно конфигуриране и генериране на отчети

Финансова консолидация

 • Значително намаляване на времето на затваряне на периода
 • Спазнване на нормативната уредба
 • Автоматично зареждане, валидиране и консолидиране на данни, получени от произволен брой източници
 • Визуален интерфейс Консолидиране на точни данни от перативни звена по целия свят
 • Бързо предоставяне на финансови резултати на висшето ръководство

Мониторин и планиране на капиталовите разходи

 • Планиране и управление на проекти и инвестиции
 • Подобрено управление на финансирането и неговото разпределение
 • Анализирайте влиянието на капиталовите разходи върху паричния поток
 • Управление от малки инвестиции до сложни проекти и програми в интеграция с бюджетиране и ERP системи

Infor d/EPM е модерна платформа за планиране и прогнозиране, бюджетиране, финансова консолидация и управление на риска, която предоставя пълен набор от възможности за управление на ефективността на предприятието, динамичен анализ на ефективността и отчитане.

Решението е изградено върху модерна технологична платформа с ориентирана към услуги архитектура и отговаря на нуждите както на облачно, така и на локално внедряване.

Генериране на отчет

 • Оптимизиране на генериране на управленска отчетност чрез стандартни формуляри по отрасли и функционални роли
 • Вградени стандартни финансови отчети
 • Възможност за изграждане на единна система за финансова отчетност за всички бизнес звена на компанията
 • Опции за форматиране и гъвкаво персонализиране на стандартните отчети, за да отговорят на нуждите на потребителя без кодиране
 • Удобна и персонализирана визуализация на данни в отчетите

Прогнозиране на продажбите и оперативно планиране

 • Интегриране на данни за продажбите и финансови показатели в бюджетите
 • Гъвкаво управление на правилата за отстъпки и прогнозиране на базата на водачи
 • Прогнозиране въз основа на сценарии и версии какво ще стане
 • Интегриране на бюджети с електронни таблици
 • Възможност за разлагане на агрегираната стойност до нивото на единица за съхранение (SKU)
 • Базирани на AI прогнози и анализ на тенденциите

Основни характеристики на решението:

 • Единична версия на истината (един източник на данни)
 • Възможност за работа с данни от всякакви източници (както базирани на информация, така и външни)
 • Качествено вземане на решения в реално време
 • Възможност за преглед на бюджети и стратегически планове в същия прозорец като ERP данните
 • Удобен за потребителя дизайн и визуализация на данни
 • Достъп до данни, планове и идеи по всяко време и навсякъде на всяко устройство
 • Изграждане на прогнози и планове в движение, където и да сте
 • Лесно приспособяване на плановете към променящите се бизнес условия
 • Контрол на стратегически бизнес индикатори по всяко време и навсякъде в достъпна визуална форма