Благодаря ти!
Ние ще се свържем с вас.
Попитайте експерт
Ако сте изправени пред задачата да внедрите система за управление на производството или искате да получите допълнителни материали, ние ще се радваме да ви помогнем.
С натискането на бутона “изпращане”
приемете условита на Политика за поверителност
Регистрирам
С натискането на бутона “изпращане”
приемете условита на Политика за поверителност

Внедряване

Изборът на IPL Consulting като партньор за внедряване на Infor ERP ви гарантира:

  • бързо и надеждно внедряване
  • рентабилна методология за внедряване
  • минимизиране на рисковете и повишаване на стойността на изпълнението
  • висококвалифицирано поддържано внедряване
  • добре дефинирани бизнес процеси

Успешното внедряване на Infor Solutions включва добре дефинирани бизнес процеси, изложени изисквания и ясни стратегически цели, които помагат да се избегнат забавяния и финансови загуби не само на етапа на внедряване, но и след пускането в експлоатация. Доброто изпълнение на процеса на внедряване се нуждае от доказани методологии и практики за внедряване и инструменти за ускоряване.

Екипът на IPL Consulting има богат опит и дълбоки познания в областта на практиките за внедряване на Infor и инструментите на Infor, като Infor Deployment Method, Dynamic Enterprise Modeler, Infor Implementation Accelerator.

Infor Deployment Method (IDM)

Infor Deployment Method (IDM) е унифицирана методология за внедряване, използвана за всички облачни, хоствани и локални проекти за внедряване на Infor. Това ни позволява да структурираме добре взаимодействията с Клиента в рамките на проекта, за да увеличим участието на екипа на Клиента и да елиминираме несигурността поради неговото последователно участие на всички етапи от внедряването на проекта. IDM ни помага да бъдем ефективни в управлението на проекти, поддържа проектите в рамките на бюджета, намалявайки рисковете при изпълнението и увеличавайки вероятността за успех.

Методът за внедряване на Infor Тази методология е натрупала знания от над 5000 внедрявания и 10 години непрекъснато изследване и развитие. Методът за внедряване на Infor обхваща процеса на управление на проекта и процеса на изпълнение.

Процесът на управление на проекта предписва процесите, методите и последователността от етапи на управление на проекта и включва: Иницииране и планиране, Мониторинг и контрол на изпълнението и Приключване.

Процесът на внедряване има пет фази – начало, разработка, изграждане, преход и оптимизиране.

Методът за внедряване на Infor е тясно съобразен с тялото на знанията за управление на проекти на Института за управление на проекти. В резултат на това той отговаря на световно признатите най-добри практики за управление на проекти.

Infor LN Dynamic Enterprise Modeling (DEM)

Инструментите за Infor LN Dynamic Enterprise Modeling (DEM) помагат за идентифициране и структуриране на информационния и стоковия поток на компанията с помощта на диаграми за бизнес контрол и бизнес процеси.

Използваме инструмента DEM за създаване на бизнес модели, за определяне на роли и официални правомощия в дадена система. DEM се използва за изграждане на модел на проект на ядрото и от това създаване на модели на проекти, специфични за сайта.

DEM Content Pack е общ DEM модел и включва най-високото ниво на предварително конфигурирани бизнес сценарии, които се комбинират, за да образуват функционално богат модел, който може да бъде конфигуриран, за да отговаря на нуждите на компанията. Внедряването е изградено от бизнес процесите до работните сесии.

Специфичните за индустрията референтни модели на процесите, включени в Infor LN DEM Content Pack, са разработени въз основа на опита на най-големите клиенти на LN и с помощта на DEM (Dynamic Enterprise Modeling) и референтни модели на процеси.

Infor LN DEM Content Pack ви позволява да:

  • Да получите достъп до готови бизнес процеси по време на внедряването и да ги внедрите чрез промяна на готови стандартни бизнес процеси, вместо да ги проектирате наново
  • Да се ​​ускори конфигурацията на проектния модел на процесите и системите, за да отговори на изискванията на бизнеса на клиента
  • Ефективността на внедряването е значително повишена поради използването на бизнес сценарии от край до край (кумулативни набори от бизнес процеси, използвани за постигане на определените цели)

Infor Implementation Accelerator

Infor Implementation Accelerator е набор от предварително конфигуриран софтуер, услуги, обучение и инструменти, предлагащ рационализиран процес на внедряване, който осигурява ползи за месеци, а не за години, и предоставя основа за разширени функции, от които ще се нуждаете, докато бизнесът ви се развива. Те са проектирани да доставят определени основни процеси за приложение в индустрията, заедно с намалено време за внедряване, рискове и разходи.

Infor Implementation Accelerator може да предостави стойността и ползите по-бързо и по-рентабилно от миграцията на решенията на Infor към облака, като помага на проектите да бъдат близо до навреме и в рамките на бюджета.