Hvala vam!
Kontaktirat ćemo vas.
Pošalji poruku
Ispunite svoje podatke u nastavku i predstavnik tvrtke IPL Consulting uskoro će vam se javiti.
Klikom na gumb "pošalji"
prihvaćate uvjete Politika privatnosti
Registracija
Klikom na gumb "pošalji"
prihvaćate uvjete Politika privatnosti

Implementacija

Odabir tvrtke IPL Consulting kao partnera za implementaciju rješenja Infor ERP osigurava vam:

  • brzu i pouzdanu implementaciju
  • troškovno učinkovitu metodologiju implementacije
  • minimiziranje rizika i povećanje vrijednosti implementacije
  • implementaciju podržanu visokokvalificiranim resursima
  • pravilno definirane poslovne procese

Uspješna implementacija rješenja tvrtke Infor uključuje dobro definirane poslovne procese, postavljene zahtjeve i jasne strateške ciljeve, koji pomažu da se izbjegnu kašnjenja i financijski gubitci ne samo u fazi implementacije već i nakon puštanja softvera u rad. Za dobru izvedbu procesa implementacije potrebne su dokazane metodologije i prakse implementacije te alati za ubrzavanje implementacije.

Tim tvrtke IPL Consulting ima bogato iskustvo i relevantno znanje na području prakse implementacije rješenja i alata tvrtke Infor, kao što su rješenja Infor Deployment Method (metoda implementacije), Dynamic Entreprise Modeler (Dinamičko modeliranje poduzeća), Infor Implementation Accelerator (akcelerator implementacije).

Infor Deployment Method (IDM)

Infor Deployment Method (IDM) jedinstvena je implementacijska metodologija koja se upotrebljava za sve implementacijske projekte rješenja Infor smještene u oblaku, hostirane i na lokaciji. Omogućuje nam da dobro strukturiramo interakcije s kupcem unutar projekta kako bismo povećali uključenost tima kupca i eliminirali neizvjesnost zbog njegove dosljedne uključenosti u svim fazama projekta implementacije. Rješenje IDM pomaže nam da budemo učinkoviti u upravljanju projektom, održava troškove projekta na proračunskim vrijednostima te smanjuje rizike provedbe i povećava vjerojatnost uspjeha.

Metodologija implementacije koju pruža tvrtka Infor sažima akumulirana znanja iz preko 5000 implementacija i 10 godina kontinuiranog istraživanja i razvoja. Metodologija implementacije tvrtke Infor obuhvaća proces upravljanja projektom i proces implementacije.

Proces upravljanja projektom propisuje procese, metode i redoslijed faza upravljanja projektom i uključuje: iniciranje i planiranje, praćenje i kontrolu izvršenja i zatvaranja projekta.

Proces implementacije sadrži pet faza – Početak (Inception), Razrada (Elaboration), Izgradnja (Construction), Tranzicija (Transition) i Optimizacija (Optimize).

Metoda implementacije tvrtke Infor usko je usklađena sa zbirkom znanja o upravljanju projektima Instituta za upravljanje projektima. Kao rezultat toga, u skladu je s globalno priznatim najboljim praksama upravljanja projektima.

Infor LN Dynamic Enterprise Modeling (DEM)

Infor LN Dynamic Enterprise Modeling (DEM) alat je koji pomaže u identificiranju i strukturiranju protoka informacija i robe tvrtke pomoću dijagrama poslovne kontrole i poslovnih procesa.

Alat DEM upotrebljavamo za izradu poslovnih modela, definiranje uloga i službenih ovlasti u poslovnom sustavu. Alat DEM upotrebljava se za izradu jezgrenog projektnog modela iz kojeg se zatim stvara projektni model specifičan za određenu lokaciju.

DEM Content Pack predstavlja generički DEM model i uključuje najvišu razinu unaprijed konfiguriranih poslovnih scenarija koji se kombiniraju u funkcionalno bogat model koji se može konfigurirati kako bi odgovarao potrebama tvrtke. Implementacija je izgrađena od poslovnih procesa do radnih sesija.

Industrijski specifični referentni modeli procesa uključeni u Infor LN DEM Content Pack razvijeni su na temelju iskustava najvećih kupaca rješenja LN i upotrebom dinamičkog modeliranja procesa (DEM) i modela referentnih procesa.

Infor DEM Content Pack omogućuje vam:

  • pristup izrađenim poslovnim procesima tijekom implementacije i uvođenje procesa mijenjanjem pripremljenih standardnih poslovnih procesa umjesto osmišljavanja ispočetka
  • ubrzanje konfiguracije projektnog modela procesa i sustava kako bi se zadovoljili zahtjevi poslovanja kupca
  • značajno povećanje učinkovitosti implementacije upotrebom cjelovitih poslovnih scenarija (kumulativni skupovi poslovnih procesa koji se upotrebljavaju za postizanje navedenih ciljeva)

Infor Implementation Accelerator

Infor Implementation Accelerator (akcelerator implementacije) skup je unaprijed konfiguriranog softvera, usluga, obrazovanja i alata  s pojednostavljenim procesom implementacije koji donosi prednosti u mjesecima, a ne godinama i pruža temelj za proširene funkcionalnosti koje će vam biti potrebne kako se vaše poslovanje razvija. Osmišljeni su za isporuku određenih ključnih procesa primjene u industriji, uz smanjeno vrijeme implementacije, rizike i troškove.

Pomoću akceleratora implementacije tvrtke Infor može se brže i isplativije ostvariti vrijednost i prednosti migracije rješenja Infor u oblak i tako pomoći da se projekti zaključe na vrijeme i u okviru proračuna.